hasiera zerbitzuak bezeroak kalitatea lege aholkularitza teknologia herremanak e-langileak e-bezeroak
| | | |

1 - Honako Tributuak kudeatzen ditugu:

  • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (O.H.Z.)
  • Ekonomi Ihardueren gaineko Zerga (E.I.Z.).
  • Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zerga (T.M.I.Z)
  • Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga (H.B.G.Z.)
  • Eraikuntza eta Obren gaineko Zerga (E.O.Z.)
  • Zuzenbide Publikoko beste diru sarrera batzuk
2 - Udalei Lege-Aholkularitza ematen diegu.

3 - Ordenantza Fiskalak eta beraien eguneratzeak prestatzen ditugu.

4 - Deskargu pleguak, birjarpen errekurtsoak eta Administrazio bideko edozein motatako erabaki proposamenak prestatzen ditugu; baita kudeaketa, ikuskapen eta zerga-bilketa arloetan ere.

5 - Udalaren defentsa aurrera eramaten dugu administrazioarekiko auzibidean aipaturiko arloetan.